נכסים מועדפים

רשימת ההשקעות שלך

אפשר להשוות השקעות נדל"ן בקלות!
באמצעות לחיצה על האייקון הוסף להשוואה + המופיע לצד כל השקעה באתר, תוכל להשוות עד ארבעה השקעות בכל פעם.

פרסם בחינם
Remove

השווה השקעות השווה השקעות Remove

רשימת ההשקעות שלך

בזמן שאתה מחפש באתר את ההשקעה הבא שלך, הוסף את ההשקעות המעניינות ביותר לרשימה באמצעות לחיצה על הוסף להשוואה +

לחץ על השווה ותצור לך בכל פעם השוואה חדשה בין ארבעה השקעות.

מדיניות פרטיות ושימוש החברה במידע

השימוש באתר האינטרנט דורש מסירת מידע אישי, מדיניות הפרטיות להלן נועדה להסדיר את כל נושא הפרטיות והיא חלה על כל חלקי האתר. עצם השימוש באתר מאשר בזאת שקראת והנך מסכים ומודע לתנאי הפרטיות ולמידע שנאסף על ידינו.

אם אינך מסכים באופן מלא עם מדיניות הפרטיות שלנו, עליך להפסיק את השימוש באתר לאלתר.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

“האתר” ו/או “אתר האינטרנט”: אתר אינטרנט זה, בכתובת www.scalla.co.il

“החברה”: “טראסט בי אינווסטור בע”מ”.

“שירות”: שירות המסופק על ידי החברה ללקוח, לרבות באמצעות האתר, בהתאם ובכפוף להסכם.

 1. החברה אוספת מידע ונתוני התנהגות של משתמשים באתר, במהלך השימוש נאספים נתונים ומידע בשימוש במנוע החיפוש, בהרשמה לאתר, בשליחת פרטים לקבלת מידע ובמענה על שאלון ההתאמה האוטומטי. 
 2. במסגרת ההרשמה לאתר ובבקשה לקבלת פרטים נוספים בדפי האתר השונים תדרש למסור מידע אישי ולספק מספר נתונים; שם, טלפון, דואר אלקטרוני אשר הינם הכרחיים בתהליך ההרשמה.
 3. במסגרת שירות “ההתאמה האישי” תדרש לענות על שאלות ולספק מידע אישי נוסף  כגון; גיל, מצב משפחתי, מין ועוד.. באפשרותיך לדלג על שאלות שאינן הכרחיות ובכך למנוע את איסוף המידע. יש להדגיש שמידע אישי ומפורט זה ישמש אך ורק לצורכי מחקר ושיפור מערכת ההתאמה ולא ימסר לאף גורם חיצוני. 
 4. נתונים הכרחיים אשר יתבקשו על ידך ומוגדרים כחובה בתהליך קבלת השירות יסומנו במסגרת אדומה כאשר תנסה לעבור לשלב הבא בתהליך.
 5. נתונים אלו יועברו ויישמרו במאגר המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981. מסירת נתונים אלו על ידך אינה מחויבת לפי חוק, אולם ללא מסירת הנתונים המוגדרים כהכרחיים, לא תוכל להשתמש בשירותים השונים באתר.
 6. החברה מתחייבת בזאת לעשות שימוש במידע האישי לגביך בכפוף להוראות כל דין ובהתאם לעקרונות המובאים בתקנון השימוש ובמדיניות הפרטיות.
 7. מאגרי המידע ישמש,בין היתר, ליצירת קשר עימך; להפעלת שירותי האתר ובתוך כך ליצירת אזור אישי, לשיפור שירותי האתר והתאמתם לצרכיהם של המשתמשים, התאמה אישית של רכיבי האתר, מודעות ופרסומות לתחומי העניין והמאפיינים שלך, למסירת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים.
 8.  במקרים בהם תתבקש לאשר קבלת עדכונים למייל ע”י סימון התיבה בטופס הבקשה, נשלח לך עדכונים לגבי פרויקטים שיכולים להיות רלוונטים עבורך, במידה ותרצה לבטל את העדכונים ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על הקישור במייל או בפניה ישירה בדף “צור קשר” באתר, והכל בהתאם להוראות הדין.
 9. בקשה לקבלת מידע או ליצירת קשר מהווה מתן רשות לחברה להעביר הפרטים לגופים הרלוונטיים לקבלת מידע או ליצירת קשר כאמור לעיל.
 10. במסגרת השירותים הניתנים באתר וכמתחייב מאופיים, החברה עשויה להעביר מידע ממאגר הנתונים למפרסמים שונים ו/או חברות הלוקחות חלק במתן אותם שירותים, ובתוך כך פרטי קשר ומידע מזהה על המשתמש. מובהר כי לאור מעורבותם של צדדים שלישיים, לאחר פנייה כאמור, יכול וייערכו פניות נוספות עד לבקשה ישירה של המשתמש למערכת האתר (כפי שמופיע בסעיף 15)  לביטול ו/או אצל צדדים שלישיים.
 11. הרינו להביא לידיעתך כי על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, הינך זכאי לעיין במידע המוחזק עלייך במאגר המידע. ככל שתמצא שהמידע המוחזק עלייך במאגר המידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הינך רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בעניין זה יכולו הוראות חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו מכוחו.
 12. החברה עשויה להשתמש באתר בעוגיות (cookies) ולצבור בשרתיה מידע סטטיסטי ופרטני על פעולות משתמשיה.
 13. כמו כן, החברה רשאית להשתמש בשירותיהם של חברות פרסום ו/או ניתוח נתונים חיצוניות. חברות אלו מנהלות בעצמן בקבצי cookies כדי לאסוף מידע על העדפות המשתמשים. החברה אינה אחראית לניהולם של קבצים אלו בידי החברות החיצוניות וביכולתך למנוע את יצירת הקבצים באמצעות הגדרות הדפדפן שלך.
 14. החברה תנהל מאגרי מידע. מאגרי הנתונים הנשמרים בחברה ינהלו כמתחייב בחוק ולמטרות המפורטות בתקנון זה.
 15. על ידי רישומך לאתר הינך מביע את רצונך ונותן הסכמתך כי החברה ו/או מי מטעמה, יעשו שימוש במידע, כפוף לכל דין, לרבות שליחת מידע כללי מהחברה, לרבות, עדכונים, כתבות, מידע פרסומי ושיווקי ו/או הצעות לרכישת שירותים או מוצרים שונים, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים ו/או מערכות חיוג אוטומטי. בשימושך באתר הינך נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת “דבר פרסומת” כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.
 16. באפשרותך להסיר עצמך מרשימת הדיוור ולהפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע באמצעות מערכות באמצעות טופס יצירת הקשר הנמצא באתר או על ידי שליחת בקשה לכתובת office@scalla.co.il
 17. החברה פועלת לאבטח את המידע המצוי באתר, ובכללו המידע שהוזן למערכת בידי המשתמשים והמידע הנוגע למשתמשים אשר נצבר בשרתי האתר, אך אינה יכולה להתחייב שלא תתבצע חדירה בלתי חוקית ללא הרשאתה למערכות האתר שתביא לחשיפת המידע לגורמים לא מורשים ו/או לאובדנו של המידע.
 18. הינך מקבל עליך אפשרות זו של פריצה למידע או אובדנו, ולחברה או כל גורם הפועל מטעמה, לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ישיר או עקיף, שיגרמו או העלולים להיגרם לך בשל כך.